Posebnost letošnjega festivala učenja TVU je sedem skupnih akcij. Dogodki TVU, vezani na posamezne akcije, bodo potekali tudi v razširjenem terminu (od 12. maja do 30. junija 2017), ne le na dan akcije, ko bodo organizirani tudi otvoritveni dogodki. Izjema je Parada učenja, ki bo na vseh 14 prizoriščih izpeljana le 17. maja.

Z učenjem do zdravja (23. maj)

Z vseživljenjskim učenjem o poteh do zdravja in dobrega počutja lahko uspešneje spodbujamo trajnostni razvoj prebivalstva. Biti kos vsakodnevnim zahtevam in naporom pomeni vzdrževati dobro fizično in psihično pripravljenost, za kar pa potrebujemo znanje.

Z dogodki skupne akcije »Z učenjem do zdravja« želimo:

  • ponuditi dobre učne prakse s področja prehrane, gibanja, duševnega zdravja in zasvojenosti,
  • ozaveščati o vzrokih in posledicah bolezni ter možnostih in načinih zdravljenja,
  • prispevati k večji prometni varnosti,
  • predstaviti načine za zmanjševanje izpostavljenosti onesnaženosti zraka, vode, tal ter
  • informirati o obstoječih neenakostih dostopa do zdravstvene oskrbe (npr. v ranljivih skupinah).

Akcija letos še nima svojega nosilca na nacionalni ravni, verjamemo pa v ustvarjalno in prodorno moč mreže koordinatorjev in prirediteljev. Ti so akcijo na pripravljalnem sestanku predlagali in jo bodo s številnimi tematsko ubranimi dogodki izpeljali na ta dan in v celotnem razširjenem terminu TVU 2017.

ikona_link_graySeznam dogodkov akcije
v koledarju prireditev TVU 2017 >>