Posebnost letošnjega festivala učenja TVU je sedem skupnih akcij. Dogodki TVU, vezani na posamezne akcije, bodo potekali tudi v razširjenem terminu (od 12. maja do 30. junija 2017), ne le na dan akcije, ko bodo organizirani tudi otvoritveni dogodki. Izjema je Parada učenja, ki bo na vseh 14 prizoriščih izpeljana le 17. maja.

Erasmus+ ni mus, pomaga pa! (16. maj)

Letos program Erasmus+ na evropski ravni praznuje že 30 let, Slovenija pa v evropskih programih izobraževanja in usposabljanja sodeluje že od leta 1999. Za izvajanje programa za področje izobraževanja, usposabljanja in športa v Sloveniji skrbi Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Program Erasmus+ ni namenjen zgolj študentskim izmenjavam, temveč pokriva celotno vertikalo izobraževanja, med drugim tudi področje izobraževanja odraslih.

Namen aktivnosti, ki jih program Erasmus+ omogoča, je dvig kakovosti in usposobljenosti tako ustanov kot izvajalcev, ki v projektih sodelujejo. Poudarek je na nadgradnji kvalifikacij in krepitvi razvoja človeškega kapitala ter povezovanju.

Na osrednjem dogodku akcije bomo 16. maja na Andragoškem zavodu Ljudski univerzi Velenje predstavili dosedanje rezultate programa na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji in možnosti, ki jih program omogoča, ter jih popestrili s primeri dobrih praks, ki jih v Sloveniji ne manjka.

ikona_link_graySeznam dogodkov akcije
v koledarju prireditev TVU 2017 >>

Kontaktna oseba: Urša Bajželj, CMEPIUS, T: +386 1 620 9456, E: ursa.bajzelj@cmepius.si ter Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje.