Posebnost letošnjega festivala učenja TVU je sedem skupnih akcij. Dogodki TVU, vezani na posamezne akcije, bodo potekali tudi v razširjenem terminu (od 12. maja do 30. junija 2017), ne le na dan akcije, ko bodo organizirani tudi otvoritveni dogodki. Izjema je Parada učenja, ki bo na vseh 14 prizoriščih izpeljana le 17. maja.

Skupne akcije TVU 2017

Izvajalci in koordinatorji TVU 2017 bodo organizirali prireditve, namenjene ozaveščanju in informiranju čim širšega kroga prebivalstva o vlogi vseživljenjskega učenja za področja, opredeljena z naštetimi akcijami. Slednje je mreža TVU opredelila na pripravljalnem sestanku mreže koordinatorjev in prirediteljev TVU, niso pa obvezujoče.

V nekaterih primerih bodo na dan, ki je dodeljen vsaki akciji, organizirani otvoritveni dogodki, sicer pa bodo dogodki posameznih akcij tekli v celotnem razširjenem terminu TVU, tj. od 12. maja do 30. junija 2017. Izjema je Parada učenja, ki bo na vseh 14 prizoriščih potekala v sredo, 17. maja. Glej opis skupnih akcij.