Dan starejših – čili, zdravi, informirani in dejavni (18. 5. 2018)

V letu 2016 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen poseben dan, posvečenem starejšim. Akcija je imela dober odziv, zato se ob soglasju Zveze društev upokojencev (ZDUS) , ACS in predstavnikov prirediteljev vključuje tudi med akcije TVU 2018 z namero, da postane tradicionalna.

Društva upokojencev v okviru ZDUS so samostojna ter sama po lastnih željah in potrebah organizirajo izobraževanja – tista, ki so na lokalnem nivoju najzanimivejša oziroma nabolj potrebna.  S strani ZDUS jih bomo ob tej priložnosti še posebej spodbujali (objavili poziv v našem glasilu ZDUS plus, na naši spletni strani, poslali poseben mailing) ter vodili evidenco o izvedenih dogodkih in izobraževanjih. Na podlagi zbranih prijav in opredelitve vsebin na spletni strani TVU bo določen seznam in urnik izobraževanj po posameznih dnevih, o čemer bomo svoje članstvo še posebej obveščali.

S pobudo »Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni« želimo ozavestiti predvsem starejše o pomembnosti vseživljenjskega učenja s stališča:

  • ohranjanja in treniranja kognitivnih sposobnosti
  • preseganja socialno-ekonomske izključenosti
  • ohranjanja stikov z vrstniki in širšim okoljem
  • ohranjanja dolgotrajne samostojnosti in mobilnosti
  • pridobivanja kompetenc za aktivno sodelovanje v družbi
  • ozaveščanja o zdravem načinu življenja, obvladovanju lastnih zdravstvenih težav in preprečevanju starostnih bolezni ter
  • pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja na področju izmenjave znanja in izkušenj

Osrednji dogodek akcije bo okrogla miza na temo »Izzivi vseživljenjskega učenja starejših«, ki bo pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije potekala 18.maja v Ljubljani.

Podrobnejše informacije o dogodku bodo objavljene na spletnih straneh ZDUS in TVU 2018.

Kontaktna oseba: Dijana Lukić, Zveza društev upokojencev Slovenije, E: dijana.lukic@zdus-zveza.si

Seznam prireditev v koledarju TVU 2018, namenjene akciji.